Adresa:

Husi, str. Sf. Gheorghe, Bl. i7,
Sc. A, parter

Program:

Consultatiile se acorda pe baza de programare telefonica

de luni- vineri: 8.30-17.00

E-mail:

office@medicina-muncii-husi.ro

 

Servicii de medicina muncii, oferite de CMI Medicina Muncii Dr. Raluca Bura - Husi , jud. Vaslui

Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor este efectuată doar de către medicul specialist de medicina muncii, conform legislaţiei actualizate, printr-o serie de activităţi ce presupun:

 • Examen medical la angajare în muncă - structurat conform profesiei şi a fişei de expunere la riscuri;
 • Examen medical de adaptare - stabileşte aptitudinea în muncă a persoanelor angajate în locuri cu risc profesional potenţial sau dovedit;
 • Control medical periodic, obligatoriu pentru toţi angajaţii- reevaluarea stării de sănătate;
 • Examen medical la reluarea activitaţii - după o întrerupere a activităţii de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii;
 • Supraveghere specială şi promovarea sănătaţii la locul de muncă;
 • Ȋn urma examenului clinic general şi a investigaţiilor complementare specifice fiecărui loc de muncă se întocmeşte dosarul medical şi se eliberează fişa de aptitudine în două exemplare, un exemplar pentru angajator, altul pentru angajat;
 • Consilierea angajatorului asupra unei bune adaptări a muncii la posibilităţile angajatului în circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, adolescenţi, vârstnici şi persoane cu handicap;
 • Comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii;
 • Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate şi securitate la locul de muncă;
 • Participarea la sistemul informaţional naţional privind accidentele de muncă i bolile profesionale;
 • Luarea în evidenţă a certificatelor de concediu medical şi urmărirea evoluţiei bolii, avizarea şi raportarea lor către D.S.P, conform metodologiei;
 • Vizarea fişelor de protecţia muncii privind vizita medicală de medicina muncii;
 • Colaborarea permanentă cu medicul de familie al personalului angajat, informarea asupra stării de sănătate;
 • Participarea la şedinţele Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă

Examinările medicale se efectuează în baza fişei de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului actual în vigoare, completată la toate rubricile şi semnată de către angajator. Acestea se pot desfăşura atât la cabinetul medical de medicina muncii cât şi la sediul angajatorului dacă societatea amenajează un spaţiu corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar pentru efectuarea examinărilor medicale.

Pachetul de servicii de medicina muncii, oferite de CMI Medicina Muncii Dr. Raluca Bura, din Husi, jud. Vaslui va fi adaptat necesităţilor firmei dumneavoastră în raport cu specificul activităţii.

Copyright 2012 - 2018 © Medicina Muncii. Toate drepturile rezervate.