+40.740.236.582 | Servicii oferite in judetele Iasi si Vaslui

Legislatie – CMI Medicina Muncii Jud. Iasi si Jud. Vaslui


  1. 246-2007 avize incadrare locuri munca in conditii deosebite
  2. HG 355-2007 cu modificari ulterioare
  3. HG Sanctiuni
  4. Lege nr. 418 din 18 octombrie 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii
  5. Legea 319-2006
  6. Norma de aplicare OUG nr 96 concediu maternal
  7. norme metodologice de aplicare 319-2006
  8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003
  9. ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii
Legea 319/2006 Legea SSM
H.G. nr 1875/2005 Azbest
H.G. nr 1091/2006 Loc de muncă
H.G. nr 1048/2006 EIP
H.G. nr 1051/2006 Manipularea manuală a încărcăturilor
H.G. nr 1028/2006 Ecrane de vizualizare
H.G. nr 1875/2006 Azbest
H.G. nr 1007/2006 Maritime
H.G. nr 300/2006 şantiere temporare/ mobile
H.G. nr 971/2006 Semnalizare
H.G. nr 1050/2006 Foraj
H.G. nr 1049/2006 Minerit
H.G. nr 1135/2006 Nave pescuit
H.G. nr 1146/2006 Echipamente de muncă
H.G. nr 1218/2006 Agenţi chimici
H.G. nr 1058/2006 Atmosfere explozive
H.G. nr 1092/2006 Agenţi biologici
H.G. nr 1876/2005 Vibraţii
H.G. nr 493/2006 Zgomot
H.G. nr 1093/2006 Agenţi cancerigeni şi mutageni
H.G. nr 1136/2006 Campuri electromagnetice