+40.740.236.582 | Servicii oferite in judetele Iasi si Vaslui

Medicina muncii Iasi, Vaslui

Oferim servicii specializate de medicina muncii pentru asigurarea supravegherii sanatatii angajatilor.
Examinarea medicala se efectueaza in baza solicitarii si a fisei de identificare a factorilor de risc profesional, completata in mod obligatoriu la toate rubricile si semnata de catre angajator.
Programari la telefon: 0740.236.582

Servicii de medicina muncii, oferite de CMI Medicina Muncii Dr. Raluca Bura – jud. Iasi, jud. Vaslui


Ȋn urma examenului medical şi a investigaţiilor complementare specifice fiecărui loc de muncă se întocmeşte dosarul medical şi se eliberează fişa de aptitudine în două exemplare, un exemplar pentru angajator, altul pentru angajat, cu concluzia examenului medical: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

Aptitudinea in munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical.

Medicul de medicina muncii supraveghează sănătatea angajaților in baza prevederilor legale și a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaților, respectând principiile de etică, astfel:

  • efectuează examinări medicale la angajare, de adaptare, periodice, la reluarea muncii, de supraveghere speciala și la încetarea activității profesionale în respectivul loc de muncă;
  • coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale și a efectelor biologice consecutive expunerii, după o prealabilă selecție a celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificitate și a valorii lor predictive;
  • ține evidența și supraveghează bolile profesionale, bolile legate de profesie și supraveghează bolile cronice în relație cu munca
  • Consiliaza angajatorul asupra unei bune adaptari a muncii la posibilităţile angajatului în circumstanţele speciale ale unor categorii vulnerabile (persoane cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani impliniti, persoane cu varsta de peste 60 de ani impliniti, femei gravide, persoane cu handicap, persoane dependente de droguri, de alcool, stangace, persoane cu vederea monoculara, persoane in evidenta cu boli cronice)
  • vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere
  • desfasoara activitati de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorilor si a reprezentantilor acestora si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii in munca.
  • in cadrul comitetului de sănătate și securitate în muncă, medicul de medicina muncii participă la stabilirea programelor de sănătate la locul de muncă
  • va intocmi si va prezenta angajatorului, anual, un raport care va cuprinde in principal concluziile evaluarii starii de sanatate a lucratorilor, precum si recomandari medicale privind promovarea sanatatii la locul de munca.

Prin întreaga sa activitate, medicul de medicina muncii promovează sănătatea, starea de bine și securitate a angajaților la nivel individual și colectiv și contribuie la sănătatea mediului și a comunității.

Medicul de medicină a muncii respectă secretul profesional promovat prin codul deontologic medical. Rezultatele examinărilor medicale efectuate angajaților se comunică angajatorilor numai în termeni de aptitudine sau inaptitudine.

În situația în care starea de sănătate a unui angajat și felul muncii pe care o prestează pot să pună în pericol siguranța celorlalți participanți în procesul muncii, angajatul și angajatorul sunt informați asupra situației. În cazul unei situații particulare de risc, angajatorul și autoritățile competente sunt informate asupra măsurilor necesare pentru protejarea celorlalți angajați.